Астро Картата в Мейджай Астрологията

Posted on Posted in Мейджай Астрология

Тази статия има за цел да обясни какво представляват гео и хелио измерението на астро картата. Традиционната астрология се съсредоточава върху положението на планетите в определен зодиакален знак или астрологичен дом в геоцентричното измерение. То показва къде са разположени планетите, когато ги наблюдаваме от Земята. Планетите не обикалят действително около нашата Земя, но видимо изминават определен път от изток, на запад, винаги по една и съща пътека, наречена еклиптика. По тази пътека се движи и Слънцето. Това движение на небесните тела е фиктивно. Струва ни се, че се движат по еклиптиката, заради въртенето на Земята около собствената си ос. Докато се „движат” по тази пътека, те се полюшват нагоре и надолу от надлъжната осова линия на пътеката. Това движение се отбелязва чрез второ гео измерение – деклинациите. Думата деклинация означава отклонение – отклонението на небесните тела от централната надлъжна линия на еклиптиката. В деклинациите планетите формират аспекти, които са толкова мощни, колкото съвпада, тригона  и куинконкса в зодиакалните знаци.

Център на нашата система е Слънцето и небесните тела се въртят около него, а не около Земята. Затова Мейджай Астрологията използва и карта с център Слънцето, вместо Земята и отразява реалното движение на планетите около него. Това е хелиоцентричното измерение. То също има две системи за измерване – зодиакални знаци (или дължини, както в гео измерението) и ширини (подобно на деклинациите в гео измерението).

гео, хелио карта, астрология

За разграничение от друг вид карти, с който можете да се запознаете в тази статия, астро картите, в които зодиакалното колело се дели на 12 равни сектора – зодиакалните знаци, се нарича в Мейджай Астрологията Зодиак 12. Това е стандартният зодиак, познат и на популярната астрология, от който тя използва само дължините (зодиакалните знаци) в гео измерението.

Изследвания на натални карти на много хора показват, че и четирите измерения са важни за интерпретацията на хороскопа. Аспектите в гео картата влияят по-скоро на начина, по който човек възприема себе си, а хелио картата отразява как той е виждан от обществото. Наталната карта може да бъде на личност, събитие или всяко друго нещо. В синастрията (наслагване на две натални карти, за да се анализират интер-аспектите между тях) гео измеренията показват дълбочината на връзката, а хелио картата показва нейната мощ във външния свят. Затова, особено при обикновените хора, гео синастричните аспекти са по-важни за разкриване характера на отношенията, докато аспектите в хелио картата показват как двойката ще се справя с външния свят и как ще бъде приемана от него. Сигурно ви се е случвало да мислите за някоя двойка, че са перфектни и създадени един за друг, а да се окаже, че е изтъкана от противоречия и конфликти, които не показва на външния свят. Или пък да се чудите за други двама какво ги е събрало, сякаш са от различни планети, но те да са искрено влюбени и взаимно предани, и да се разбират чудесно. Двете карти показват различни страни на една и съща цялост.

За илюстрация на казаното, следва изображение на примерна натална карта, направена с астро-софтуер на Мейджай Асоциацията. Всъщност, в традиционния зодиак, картите са четири.

натална карта, зодиак 12, зодиакални знаци

 

Първите две карти разделят колелото на 12 равни сектора, всеки от които съответства на един от дванайсетте зодиакални знака.

Гео картата е тази, с която се занимава традиционната астрология. Тя показва къде се намират планетите, когато човек ги наблюдава, стъпил на Земята.

Хелио картата показва къде се намират планетите, като за център на колелото е използвано Слънцето, все едно наблюдателят ги отразява, стъпил на него. Гео и хелио картите са две различни гледни точки на една и съща моментна снимка на Слънчевата система, от две различни положения.

натална карта, зодиак 12, деклинации

 

Това отново са гео и хелио карти. В кръговете има шестостени и планетите в тях формират аспекти, отразени с тъмно сини линии.

Шестостенът в гео измерението на наталната карта представлява положението на планетите в деклинациите, а в хелио измерението на наталната карта показва тяхната позиция в ширините, подобни на гео деклинациите.

За да разберете какво представляват зодиакалните знаци,  гео деклинациите и хелио ширините, погледнете друга карта:

натална карта в Зодиак 12, географски координати

Това е географска карта на планетите за същия ден и час, като на предходните карти. Вместо меридиани, вертикалните линии са наречени дължини (познатите ви зодиакални знаци), а вместо паралели, хоризонталните линии са наречени деклинации (в гео наталната карта) или ширини (в хелио наталната карта).

На нея са видни зодиакалните знаци и деклинациите. Всяка планета се намира в определен градус на даден зодиакален знак. Зодиакалните знаци са вертикалните линии, които съответстват на земните меридиани, и са наричани още дължини. Слънцето, по време на пролетното равноденствие, се намира на 0 градуса Овен, а по време на есенното равноденствие, на  0 градуса Везни. Това са двата единствени дни, в които Земята се намира под такъв ъгъл спрямо Слънцето, че денят и нощта са равни. Понеже положението на всеки обект в географската карта се обозначава с две координати, положението на небесните тела също се засича по две оси. Използва се положението на Слънцето по хоризонтала, в двата дни на равноденствие, за да се определи като 0 градуса. Като се свържат двете позиции на Слънцето по време на пролетното и есенното равноденствие, се получава зелената линия на картата, и тя условно е наречена небесен екватор. Този екватор разделя надлъжно на две еднакви половини слънчевата пътека – еклиптиката.

Ето географска карта на Слънцето на 20 март 2015 г. – пролетното равноденствие (Слънцето е на 0 градуса Овен и 0 градуса от небесния екватор):

натална карта в Зодиак 12, пролетно равноденствие

След пролетното равноденствие, Слънцето с всеки следващ ден се издига все повече над небесния екватор и по време на лятното слънцестоене то е във връхната си точка. Тогава денят е най-дълъг, а нощта най-къса. Точката, до която се издига Слънцето в деня на лятното слънцестоене, определя най-високата, северна граница на еклиптиката. Сега то се намира на 0 градуса Рак и 23 градуса и 44’ северна деклинация. Слънцето никога не се качва по-високо от 23 градуса и 44 минути на север от небесния екватор.

натална карта в Зодиак 12, лятно слънцестоене

След като е стигнало до тази връхна точка, Слънцето започва отново да слиза надолу към екватора, докато не се изравни с него по време на есенното равноденствие. Слънцето е на 0 градуса Везни и 0 градуса от екватора.

натална карта в Зодиак 12, есенно равноденствие

По време на зимното слънцестоене Слънцето слиза до най-ниската си позиция и тази точка определя южната граница на еклиптиката. Сега то е на 0 градуса Козирог и на 23 градуса и 44’ южна деклинация или иначе казано, на 23 градуса и 44’ отклонение от небесния екватор. Слънцето никога не слиза по-долу от 23 градуса и 44 минути.

натална карта в Зодиак 12, зимно слънцестоене

След това Слънцето отново поема нагоре към екватора.

По същия начин се движат и планетите: не само през зодиакалните знаци (дължините), но и нагоре – надолу по същата еклиптика. Това полюшване всъщност не е на небесните тела, а на нашата Земя,  докато се върти около себе си и Слънцето. Така се променя ъгълът, под който наблюдаваме небесните тела, но ни се струва, че те са тези, които ту се качват по-нагоре, ту слизат надолу.

Ето как се формират планетарните аспекти в деклинациите:

натална карта в Зодиак 12, Декларация за Независимост, САЩ

По време на подписване на декларацията за независимост на Съединените Американски Щати, Слънцето, Венера, Марс, Юпитер и Уран са се намирали в различни зодиакални знаци, но на едни и същи градуси в северните деклинации. Били са подредени в една линия. Така всяка от тези планети е образувала с останалите аспект, наречен паралел.

Плутон се е намирал на същите градуси отклонение от небесния екватор, но от срещуположната страна на екватора, спрямо Слънцето, Венера, Марс, Юпитер и Уран и така е образувал с всяко от тези тела контра-паралел. Тези аспекти са толкова силни, колкото съвпада, тригона и куинконкса.

Традиционната астрология ги пренебрегва, но нерядко се случва в деклинациите да се крият мощни планетарни конфигурации, както е в случая с Картата на САЩ.

Традиционната астрология пропуска три четвърти от измеренията на астралната карта и се мъчи да открие липсващите парченца от пъзела, ползвайки астрологични домове и други калкулирани точки.

Няма как да получи задоволителни и верни резултати!

Мейджай Астрологията изследва и четирите измерения, но тъй като от горните карти трудно се разпознават планетарните аспекти, използва познатото астрологично колело, като вмъква в него по-малка карта – шестостен, отразяващ положението на небесните тела в гео деклинациите и хелио ширините. В астро картите на Мейджай Астрологията винаги са спазени географските посоки.

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *