Меню Затваряне

Синастрия Крис Прат и Катрин Шварценегер

Подробен Анализ на Взаимоотношенията
За Крис Прат и Катрин Шварценегер

Вашият Подробен Анализ на Взаимоотношенията отразява важните свръзки (хармонични интер-аспекти) и сблъсъци (напрегнати интер-аспекти) между двете Ви рождени карти, на базата на научно доказани принципи на шест измерната Астрология на Влъхвите. Повече за измеренията на Мейджай картата. Има много информация за смилане във вашия Подробен анализ на взаимоотношенията. Моля, отделете време и го прочетете целия! Няма да получите пълен и балансиран поглед върху връзката ви, ако не го направите.

Вашият анализ е разделен на няколко главни категории за Потенциали във Взаимоотношенията.

Всяка секция за Потенциал във Взаимоотношенията е разделена на подкатегории.

Броят на интер-аспектите от различните категории в Комбинираната ви Карта е отразен в синя лента.

Крайни резултати + вероятни сценарии на развитие са показани в сини

и жълти ленти.

Още веднъж, моля не мислете, че разбирате вашата връзка, докато не прочетете целия анализ.

Любовен Потенциал Потенциал за Финансов Успех
Сексуален Потенциал Потенциал за Разбито сърце
Потенциал Съвместимост Рекапитулация
Лоялност-Доверие-Добронамереност Вероятни Сценарии
Потенциал за Постоянство Препоръки
Потенциал Дълголетие Астро-Данни
Привързаност + Баланс във Властта

В началото почти всяка връзка изглежда привлекателна и привличането не е помрачено от още непроявилите се проблеми. Този подробен анализ ви позволява да видите в детайл какво е вероятно да се прояви с времето.
Няма идеални хора, затова и връзките не са идеални. Тъй като звездите са огледало на живота, също няма и идеален Анализ на Взаимоотношенията. Слабостите в отношенията, показани в анализа, не са по ничия вина. Те са следствие от комбинирането на уникалните енергии в рождените карти на двама души. Това на което се надяваме, е да открием добър или по-добър потенциал в отношенията. Този анализ няма цел да бъде нито оптимистичен, нито песимистичен, само реален. Осигурява ви индикации, на базата на които да направите възможно най-добри корекции във връзката.
Докато четете анализите на важните свръзки и сблъсъци, имайте предвид, че всеки от тях е една отделна част от многостранни отношения. Нито една свръзка или сблъсък сами по себе си не са окончателна присъда за връзката. Старайте се да не бъдете прекалено оптимистични и твърде песимистични. Не се хващайте за отделна свръзка или сблъсък и не игнорирайте останалите. Свръзките и сблъсъците не се анулират едни други, всяка свръзка и сблъсък ще се проявят в отношенията, ако им се даде достатъчно време.
Всички връзки имат добри и лоши страни. Разбирането на връзката би било по лесно, ако може да се прецени:
Какви шансове има тя? Какво е най-вероятното ѝ развитие?
Какво е цялостното съотношение на доброто спрямо лошото?
Достатъчно добри ли са добрите неща, за да изградите живота върху тях?
Колко лоши са лошите неща? Има ли сериозни връзко-разбивачи като цяло или за единия от двамата по-специално?
Вие бихте ли могли да контролирате лошото или то е под контрола на другия човек?
Ако можете да контролирате повечето вероятни проблеми – страхотно! Самоусъвършенстването е свързано с вземане на конструктивни решения и не саботирането на себе си или връзката. Ако другата личност е контролиращата, най-доброто, на което можете да се надявате, е да я възпитавате и тя да се научи във времето. Не се опитвайте да контролирате когото и да било – никога не проработва и ще подлуди и двама ви.
Относителната сила или слабост на потенциалите на вашата връзка няма да промени вашия характер или характера на другия човек. Хората пак ще се държат съобразно своята природа. Връзка със страхотни потенциали ще помогне и на двамата да проявявате най-доброто от себе си; връзка с беден капацитет може да извади най-лошото от всеки от вас. Ако всеки има разнообразен поведенчески стереотип и може да проявява редица възможни поведения, качеството на вашата връзка може да извлече от стереотипа на поведение и на двама ви повече от доброто или повече от проблематичното. Повече за разбиране на партньора ви.
Анализът на вашите отношения отразява вероятности и тенденции, а не предначертани съдби. Живеем във Вселена на свободната воля – всеки човек прави своите избори, които влияят на съдбата му. Това, което научно доказаните принципи на Астрология на Влъхвите могат да направят, е да покажат шансовете за успех или провал. Освен това, потенциалът за развитие не винаги се разгръща за една нощ – вашата връзка може да продължи месеци и дори години, преди част или целия потенциал да се прояви.
Под всяка категория има посочен „Среден брой“ – това е Средно аритметичния брой на този тип интер аспекти и означава, че по-голямата част от двойките имат приблизително такъв брой от тази категория.
„Голям брой“ интер-аспекти за всеки ключов фактор е даден, за да имате представа какъв е вашият брой, спрямо този Голям брой. Ако броят на вашите интер-аспекти от същата категория е висок, това е показател за проявление на този тип интер-аспекти във вашите отношения, значително над обичайното. Сравнявайте вашите сборове с тези средно-аритметични и високи сборове, за да знаете къде вашата връзка се вписва в широкия спектър на взаимоотношенията, във всяка категория. Например:
Категория Геометрии Сродни Души:
Среден брой Геометрии Сродни души: 2
Голям брой Геометрии Сродни души: 4+
Да допуснем, че вашата синастрия съдържа общо 6 Геометрии Сродни души.
Посоченият за тази категория „Среден брой“, показва, че средностатистическата любовна двойка има 2 броя Геометрии Сродни души.
Голям брой Геометрии Сродни души: 4+ показва, че само много малък процент любовни двойки има 4 или повече броя от тази категория. Това означава, че вашият брой е необичайно висок за категорията и е знак, че има много по-голяма вероятност между вас да възникне наистина силна любов, от тези, които се помнят завинаги, които са вдъхновение за създаване на романи и филми и са обект на възхита от страна на околните.
Обратно, ако имате 2 броя Геометрии Сродни души, значи сте като повечето средно-статистически двойки. Това не значи липса на истинска любов, но колкото по-голям е броят от интер-аспектите за дадена категория, толкова по-силно изразено е това, което те символизират.
Ако вашият брой интер-аспекти от една категория липсва или е по-нисък от „Средния брой“ за същата категория, това може да е признак, че това, което характеризира тази категория, почти няма да присъства в отношенията ви.
Все пак, преди да стигнете до това заключение, разгледайте внимателно всички подобни категории.
Мейджай Астрологията използва доста на брой термини, които се различават от тези на популярната астрология. За целите на тази синастрия са изредени най-често използваните Мейджай Термини:
Свръзка – хармоничен аспект между планета на единия партньор и планета на другия партньор. Показател за хармония и коопериране в областите, символизирани от двете планети.
Сблъсък – нехармоничен аспект между планета на единия партньор и планета на другия партньор. Показател за стрес и несъвместимост в областите, символизирани от двете планети. Най-тежките сблъсъци са формирани от Сатурн на някой от партньорите, а сблъсъците, в които участва Хирон, са едва на крачка след Сатурновите по тяхната злотворност.
Планетарна Геометрия – освен обикновен аспект между две планети, в картите се формират по-сложни конфигурации от няколко планети всяка във взаимен аспект с останалите. Това е Планетарна Геометрия или Синхронизация Всяка геометрия е синхронизация, но обратното не винаги е вярно. За да бъде една Синхронизация наречена Геометрия, тя трябва да отговаря на специфични условия. Планетарната Геометрия е душата на всяка астрологична карта.
Значимостта на всяка планетарна Геометрия зависи от няколко фактора:

  • Кои са участващите планети. Те ще покажат сферите на влияние на геометрията.
  • Колко са участващите планети. Колкото повече планети я формират, толкова по-мощна е геометрията.
  • Точността на Планетарните аспекти, участващи в геометрията. Колкото по-точни са аспектите, толкова по-силно е действието им и съответно значимостта им.
  • Колко рядко се среща такъв тип Планетарна Геометрия. Колкото по-рядко срещана е дадена Планетарна Геометрия, толкова по-мощна е тя и символизира нещо изключително в картата на човека, синастричната карта или картата на събитието.

Всяка Комбинирана (Синастрична) карта съдържа поне една Планетарна Геометрия. Tъй като Мейджай астрологичната карта съдържа 6 измерения, се получават 6 карти, тоест, има поне 6 Планетарни Геометрии, които показват ключови за двойката типове взаимодействие. Тъй като това е Любовна Синастрия, значение за анализа имат най-вече геометрии, които дават индикации за потенциал за любов, романтична и сексуална съвместимост. Освен това, всяка рядка Планетарна Геометрия ще има решаваща роля за връзката. Не всяка двойка има в Комбинираната си карта рядко срещана Планетарна Геометрия. Наличието на такава би показала „връзка, сключена на небето“, но не бързайте да се радвате, ако имате такава: Цялостният анализ ще покаже доколко издържлива на времето би била.

Крис Прат - Катрин Шварценегер, синастрия

Въпреки че Планетарната конфигурация в гео дължините на Зодиак 12, показана на горната карта не е Геометрия Сродни Души (не включва Хирон на никой от партньорите), тъй като включва Голям Тригон, тя създава дълготрайна спойка – Сатурн (астрологичен глиф) на Крис каптира Нептун (Романтична планета, глиф ) на Катрин, а Седна (астрологичен глиф ]s) на Катрин каптира Юпитер (астрологичен глиф ) на Крис. Големите Тригони могат да създадат много дълготрайни отношения, дори когато Сатурн е един от участниците в тях. Каптивациите на Сатурн и Седна действат като лепило, което държи двамата заедно в трудни времена. Когато синастрията съдържа и Свръзки Сродни Души, Геометрии Сродни Души и Пепеляшкови Свръзки, Каптивациите са полезни за задълбочаване отношенията във връзката. В противен случай те биха могли да създадат много тягостни сценарии, при които Каптираната личност не може да се откъсне от Трапера, въпреки липсата на истинска любов и съвместимост.

Крис Прат - Катрин Шварценегер, синастрия

На картата в гео дължините на Зодиак 7 е показана Крепост – Симетрична Планетарна Геометрия, която включва Венера (астрологичен глиф ) и Церера (астрологичен глиф ) на Катрин и Хирон (астрологичен глиф ) и Плутон (астрологичен глиф ) на Крис. Венера на Катрин формира в тази геометрия Пепеляшкова Свръзка с Хирон на Крис и Сексуална Свръзка с неговия Плутон. Това е Свръзка Сродни Души и Геометрия Сродни Души, подсилена от Церера, която има свойството да свръхзарежда аспекитраните от нея планети. Така тази Крепост може да се интерпретира като много интензивно (Церера) романтично (Венера-Хирон Пепеляшкова Свръзка) и сексуално привличане  (Венера-Плутон Сексуална Свръзка), което може да доведе до истинска любов и брак (Геометрия Сродни Души).

Крис Прат - Катрин Шварценегер, синастрия

При известните личности, които постоянно са под светлините на прожекторите, хелио измерението има дори по-важна стойност от гео измерението, ключово за обикновените двойки. В хелио картата на Зодиак 12 Фокусна е Планетарна Синхронизация, която включва няколко Симетрични Планетарни Геометрии: Голям Тригон, Йод, Крепости и Голям Кръст. Тази синхронизация е формирана от Сатурн, Плутон и Хирон на Катрин, и Венера, Юпитер, Сатурн и Палада на Крис. Тя не включва Свръзка или Геометрия Сродни души, но наличието на множество Симетрични Геометрии, както и големият брой участващи планети я прави важна за охарактеризиране на типа отношения, които биха могли да се развият при една такава известна двойка. Сатурн на Катрин каптира Венера на Крис и заедно със Сатурн на Крис формират Голям Тригон, който говори за здрава спойка между двамата и вероятно дълготрайна връзка. Двете Крепости увеличават издръжливостта на връзката в трудни времена. Големият Кръст е една от двете Симетрични Планетарни Геометрии, които не са благотворни, тъй като са знак за някакъв вид несъвместимост, която поражда силен и почти постоянен стрес в отношенията. Плутон на Катрин прави сблъсъци с Венера на Крис – знак за някакъв вид дисхармония в сексуалните отношения, и с нейния Юпитер, символ на разногласия по отношение на общите цели. Сблъсъкът на Плутон Катрин на прави сблъсък с Палада на Крис, знак за затруднения в постигането на съгласие за общите планове и в постигане на общи цели. Понеже Големият Кръст е част от по-сложна и благотворна Планетарна Синхронизация, напрежението, пораждано от него, ще се поражда и изразява в приблизително 1 от 5 случая, а като цяло конфигурацията въпреки че не е от най-полецните аспекти, ще действа по посока създаване на взаимна зависимост и сплотеност.

Любовен Потенциал

 астро-Истинска-любов-True-LoveЛюбовта може да има много вкусове, но повечето хора търсят истинската и трайна любов. Една от най-страхотните възможности на Астрология на Влъхвите е тази да прогнозира вероятността за истинска любов между хората. В началото, връзката може да се чувства като истинска любов, дори и да не е. Някои от факторите, които създават илюзия за истинска любов са Свръзките на Сляпо увлечение, Романтични Геометрии и Романс Свръзки, Каптивации и/или мощни Сексуални Свръзки. Проучването на Астрология на Влъхвите доказва, че истинската любов е показана от Геометрии на Сродните души, Романтични Супер Свръзки и Пепеляшкови Свръзки.

Потенциалът за Сродни души е важна част от любовта. Той отразява колко истински ще чувствате, че ви пасва или допълва другият човек – колко пълноценно сте в състояние да изживявате и изразявате себе си във връзката. Възможно е да обичате и да сте щастливи с някого, който е само средно-аритметична потенциална Сродна душа за вас, ако достатъчно други потенциали са много добри и вие имате достатъчно въздух и свобода във вашата връзка за външни преживявания и себеизява. Има много хора, с които формирате Геометрии на Сродни души и Романтични Супер Свръзки. Така че, вие имате много потенциални Сродни души там някъде, не само една. Висок Потенциал за Сродна душа, въпреки че е чудесно, не гарантира „и заживели щастливо”. Има много потенциали, както позитивни, така и негативни, които оказват влияние върху това дали една връзка ще бъде щастлива.

„Сърца и цветя“, поетичния елемент на любовта е внесен от Романтичната Геометрия и Романс Свръзки. Романсът е различен от истинската любов или сексуалното привличане и може да съществува независимо от другите две. Някои двойки имат много романс, но не се обичат истински, въпреки че може да им отнеме време, за да го осъзнаят. Други двойки имат дълготрайна, истинска любов, без изобщо връзката им да е романтична. Романтичната Геометрия и Романс Свръзките може и да са глазурата на тортата, но не могат да създадат истинска любов, където няма, дори и да изглежда истинска любов за известно време. Някои хора се нуждаят и искат много романс, за други не е толкова важно. Тъмната страна на силния романтичен потенциал е че може да ви заслепи за недостатъците на връзката.

Геометрии Сродни души 6

Множество Геометрии Сродни души са най-силният възможен показател едновременно за потенциал за истинска любов и дълготрайна връзка! Геометриите Сродни души винаги включват Хирон, стрелката, която сочи към вашата Сродна душа.

Среден брой Геометрии Сродни души: 2
Голям брой Геометрии Сродни души: 4+

Свръзки Сродни Души 7
Крис е Надяващата се личност в 4
Катрин е Надяващата се личност в 3

Свръзките Сродни Души (Романтичните Супер Свръзки) между две карти са допълнителен знак за потенциал за истинска любов. Както при Геометриите Сродни души, двойки, които формират множество Свръзки Сродни Души, са склонни да сключат брак – колкото повече са Свръзките Сродни Души, толкова по-голям е шансът за брак. Свръзките Сродни Души са вторият най-важен индикатор за потенциал за истинска любов, но не са така силни като показател, както Геометриите Сродни души.
Среден брой Свръзки Сродни Души: 3
Голям брой Свръзки Сродни Души: 5+

В Свръзките Сродни Души е от голямо значение коя е Надяващата се личност. Това е човекът, който вижда другия като потенциална сродна душа. Колкото повече са Свръзките Сродни Души, в които вие сте Надяваща се личност, толкова повече виждате другия като потенциална сродна душа. Ако само един е Надяваща се личност в Свръзките Сродни Души, не е вероятно другият човек да вижда Надяващата се личност като потенциална сродна душа. Дори двойката да сключи брак, този, който не е Надяващата се личност в каквато и да е Свръзка Сродни Души, може да има трайни съмнения за брака. Ако липсват изобщо  Свръзки Сродни Души, крайно невероятно е двойката да стигне до брак и ако все пак го стори, единият или и двамата ще имат подозрения, че са постъпили грешно и в действителност не си принадлежат един на друг.
Среден брой показатели човек да е Надяваща се личност: 1-2
Голям брой показатели човек да е Надяваща се личност: 3+
Марс отслабва Свръзките Сродни Души, въпреки физическото привличане, което създава, тъй като внася и някаква форма на агресивност и антагонизъм. Катрин и Крис имат 2 Свръзки Сродни Души с участие на Марс.
Участието на Сатурн в Романтичните Супер Свръзки може да създаде спойка, но не носи щастие, а чувство на зависимост. Катрин и Крис имат 2 Свръзки Сродни Души с участие на Сатурн.
Уран дестабилизира отношенията, поради силния импулс за запазване на личната свобода, който символизира. Свръзка Сродни Души, в която участва Уран, показва отношения, която няма да протичат гладко и някой от двамата партньори или и двамата, ще изпитват нужда да търсят вълнения и признание извън връзката. Катрин и Крис имат 1 Свръзка Сродни Души с участие на Уран.

Пепеляшкови Свръзки 5

Пепеляшковите Свръзки са друг показател за потенциал за истинска любов, но по-малко мощен от Романтичните Супер Свръзки.
Среден брой Пепеляшкови Свръзки: 3
Голям брой Пепеляшкови Свръзки: 6+

Пепеляшкови Свръзки за Крис и Катрин:

МАГИчески Свръзки 1

Най-МАГИческата от всички свръзки, МАГИческата Свръзка помага да се събере двойката и да ги накара да искат да се оженят. Тази свръзка е една от трите най-често срещани свръзки в женени двойки и освен това е една от най-романтичните свръзки. Двойки с тази свръзка често чувстват, че са орисани да бъдат заедно, затова тази свръзка спомага за дълголетие на връзката. Тя е също така Златна Свръзка на Успех, която помага да дойдат пари и успех. Тази свръзка може да има почти мистична способност да носи благодат за двойката и е отличен показател за потенциал за истинска любов.
Среден брой МАГИчески Свръзки: 0
Голям брой МАГИчески Свръзки: 2+

Доживотни Свръзки 4

Доживотната Свръзка е една от най-романтичните свръзки изобщо и е една от трите най-често срещани свръзки в женени двойки. Доживотната Свръзка прибавя дълготрайност на връзката и може да създаде желание да бъдете заедно завинаги. Помага също двойката да са чувства сигурно заедно. Отличен показател е за потенциал за истинска любов.
Среден брой Доживотни Свръзки: 0
Голям брой Доживотни Свръзки: 2+

Романтични Геометрии 0

Романтичните Геометрии показват най-високо ниво на романтичен потенциал.
Среден брой Романтични Геометрии: 0 или 1
Голям брой Романтични Геометрии: 3+

Романс Свръзки 6

Романс Свръзките са друг показател за романтичен потенциал, но по-малко мощен от Романтичните Геометрии.
Среден брой Романс Свръзки: 4
Голям брой Романс Свръзки: 7+

Свръзки на Сляпо увлечение 2

Свръзките на Сляпо увлечение могат да създадат интензивно желание и илюзия за любов за известно време, но в действителност снижават вероятността двойката да сключи брак.
Среден брой Свръзки на Сляпо увлечение: 2-3
Голям брой Свръзки на Сляпо увлечение: 6+

Сблъсъци Сродни Души 1

Сблъсъците Сродни Души, особено множество такива, могат да бъдат знак, че връзката няма да проработи, дори е вероятно да започне сякаш „това Е”. Това е много подвеждащо, тъй като усещането „това Е” вероятно ще изчезне внезапно, ОСВЕН ако двойката има Романтични Супер Свръзки. Сблъсъците Сродни Души може да бъдат много дестабилизиращи и да покажат проблеми с доверието, обвързването и вярата, че си принадлежите един на друг.
Среден брой Сблъсъци Сродни Души: 0 или 1
Голям брой Сблъсъци Сродни Души: 2+

Важни Сблъсъци Сродни Души за Крис и Катрин:

Сблъсъци Очарование/Отвращение 1

Връзка със Сблъсъкът Очарование/Отвращение може да започне с невероятна химия. За жалост, това е Сблъсък Сродни Души, а Сблъсъците Сродни Души обикновено са сериозен показател, че връзката вероятно няма да проработи, ОСВЕН ако имате среден, към голям брой Свръзки Сродни Души. Въпреки че връзка с този сблъсък обикновено започва много добре, с времето може да се обърне в силно разрушителна и изцеждаща ситуация. Това може да се окаже връзка, която е трудно да се напусне и може да продължи много повече, отколкото си е струвало.
Среден брой Сблъсъци Очарование/Отвращение: 0
Голям брой Сблъсъци Очарование/Отвращение: 1+

Вашите Любовни Потенциали

Истинска Любов 7
Романс 6
Сляпо увлечение 2
Потенциал за сродна душа за Крис 7
Потенциал за сродна душа за Катрин 6

Резултатите за Любовен Потенциал са получени от сложни формули и се оценяват по скала от 1-10, като 10 е най-добрият или най-силният.

Сексуален Потенциал

астрология-сексуалностСексуалните Свръзки и Сблъсъци се различават значително по своите вкус, ефекти и продължителност. Някои Сексуални Свръзки продължават вечно, някои изгарят неизбежно, някои продължават вечно, освен ако двойката сключи брак, в който случай те изчезват за една нощ.

Когато сексуалното привличане е особено силно, хората често са убедени, че са влюбени, дори да не са. Сексуалните Свръзки показват сексуален потенциал заедно, но не гарантират сексуален интерес, освен ако и двамата не сте също физически „тип”, харесващ се на другия или достатъчно близо до него.

Най-горещите Сексуални Свръзки в действителност са нож с две остриета. Те са най-вълнуващите, докато траят, но когато си отидат, не се връщат повече и ако нямате Сексуални Свръзки, траещи завинаги, може да останете изобщо без сексуално привличане.

Сексуални Геометрии 1

Сексуалните Геометрии са многопланетни сексуални конфигурации, които показват възможно най-силно сексуално привличане.
Среден брой Сексуални Геометрии: 1
Голям брой Сексуални Геометрии: 3+

Завинаги Сексуални Свръзки 2

Среден брой Завинаги Сексуални Свръзки: 1-2
Голям брой Завинаги Сексуални Свръзки: 3+

„Само Преди Брака” Сексуални Свръзки 2

„Само Преди Брака” Сексуалните Свръзки са най-често срещаните сексуални свръзки в извънбрачни афери.
Среден брой „Само Преди Брака” Сексуални Свръзки: 0-1
Голям брой „Само Преди Брака” Сексуални Свръзки: 2+

Сексуални Сблъсъци 2

Среден брой Сексуални Сблъсъци: 0
Голям брой Сексуални Сблъсъци: 2+
Да имате два Сексуални Сблъсъка всъщност е позитивно – те формират Супер-Сексуална Свръзка. Така че, четен брой Сексуални Свръзки са силни и позитивни. Една Сексуална Свръзка (посочена от числото едно или от нечетно число Сексуални Сблъсъци) може да доведе до някаква степен сексуално разочарование, но разбира се, това зависи също от количеството и качеството на другите Сексуални Свръзки.

Важни Сексуални Свръзки за Крис и Катрин:

Страстни Свръзки 2

Въпреки че Страстната Свръзка не създава непосредствеността на някои други свръзки, тя внася чувственост и страст и кара двойката да се стреми да прекарва време заедно, едновременно като любовници и другари. Тази завинаги Сексуална Свръзка е доживотна, без значение дали двойката ще сключи брак или не. В някои случаи тази свръзка може да доведе до ревност. Страстната Свръзка е също Златна Свръзка на Успех и подкрепя правенето на пари заедно. Независимо от страстта, създавана от тази свръзка, сама по себе си тя може да не е достатъчна за подбудител, който да тласне двама души един към друг от първия път. Някои двойки имат нужда от една или повече „Само Преди Брака” Сексуални Свръзки, за да стигнат до близост отвъд простото отбелязване на тяхното взаимно привличане и в правенето на нещо заедно.
Среден брой Страстни Свръзки: 1
Голям брой Страстни Свръзки: 2+

Свръзки Доживотни Любовници 2

Някои двойки със Свръзка Доживотни Любовници ще имат доживотна афера, дори и деца, но няма никога да сключат брак.
Среден брой Свръзки Доживотни Любовници: 1-2
Голям брой Свръзки Доживотни Любовници: 3+

Сексуални Потенциали

Сексуална жега 7
Сексуална хармония 5
Привличане Завинаги 6

Резултатите за Сексуален Потенциал са получени от сложни формули и се оценяват по скала от 1-10, като 10 е най-добрият или най-силният.

Вашият Потенциал за Сексуална Жега по-горе, е стриктно основан на астрологични фактори, но други фактори също влияят силно на вашето възприемане на Сексуалната жега. Дали сте типа, който се харесва на другия, има голямо значение. Ако сте силно привлечени, тогава вашата сексуална жега ще ви се струва по-силна, отколкото показват резултатите ви. Обратно, тя ще ви се струва по-слаба към човек, към когото не се чувствате привлечени. Сексуалната жега е повлияна също от хормоните, много сериозен фактор, във всеки период от живота ви.

Потенциали за Съвместимост срещу Сблъсъци

астрология, секс, сексуална химия, сексуална съвместимостСъвместимостта създава лека, свободно протичаща, естествено хармонична връзка, каквато повечето хора биха искали да имат. Съвместимостта гради щастие и сигурност. Съвместими, щастливи връзки, дават повече, отколкото взимат и помагат да се подобри всяка част от вашия живот. Само любовта не е достатъчна и не е всичко, от което се нуждаете. Докато почти всеки иска основата на неговата връзка да бъде истинска любов с потенциална сродна душа, съвместимостта повече от всичко друго е тази, която създава способността да бъдете щастливи и доволни заедно във времето. За да може връзката да издържи и работи дълго време, трябва да имате истинска любов И липса на или поне способност да отработвате токсични сблъсъци. Много токсични сблъсъци могат да създадат твърде много драми и нещастие и да източат енергиите ви за други неща. Ако имате твърде много дни от типа „опитваме да се справим с това” и недостатъчно дни на лекота и спокойна хармония, връзката вероятно няма да бъде много благотворна за вас.

Но… не се паникьосвайте, когато четете за сблъсъците в тази връзка! ВСЯКА връзка има някакви сблъсъци. Въпросите са: Колко? И колко лоши? Не всички Сблъсъци са или трябва да бъдат връзко-разбивачи. Ако нямате необичайно Голям брой Сблъсъци като цяло, повечето Сблъсъци могат да бъдат отработени.

Свръзки Съвместимост 10

Свръзките на Съвместимост създават приятелство, приятна дружба, доверие и лекота, когато сте заедно. Дори когато двойката е истински влюбена, съвместимостта е тази, която често ще определи дълготрайното щастие и мир във връзката, особено през годините.
Среден брой Свръзки на Съвместимост: 12-14
Голям брой Свръзки на Съвместимост: 20+

Свръзки Прошка 4

Свръзките на Прошка са важни при оценката на дългосрочната съвместимост, защото те помагат двойката да преодолява изникнали трудности, конфликти и предизвикателства в отношенията им. Тези свръзки помагат на двойката да оставя нещата в миналото и да предотвратява натрупване на негодувание и токсичен яд. Дори когато вредата е причинена на връзката, двойките със Свръзки на Прошка обикновено са в състояние да поправят и подновят отношенията, без трайни проблеми.
Среден брой Свръзки на Прошка: 5-6
Голям брой Свръзки на Прошка: 10+

Свръзки Комуникация 12

Свръзките на Комуникация създават лекота в общуването, способност да се споделят идеи и удоволствие да разговаряте заедно. Някои Свръзки на Комуникация показват също споделено чувство за хумор.
Среден брой Свръзки на Комуникация: 10
Голям брой Свръзки на Комуникация: 15+

Комуникационни Сблъсъци 1

Комуникационните Сблъсъци създават бариери и затруднения в общуването и разбирателството. Единият човек може да чувства, че другият човек се опитва да контролира неговото мислене или себеизразяване или не е отворен към неговите идеи. Или единият партньор може да чувства, че другият просто не схваща или се опитва да го накара да млъкне. Въпреки че са доста обичайни, тези сблъсъци намаляват удоволствието в обмяната на информация и идеи и могат дори да направят рутината и необходимата комуникация утежняваща понякога.
Среден брой Комуникационни Сблъсъци: 5
Голям брой Комуникационни Сблъсъци: 8+

Свръзки на Споделен Хумор 1

Двойките със Свръзката Споделен Хумор „схващат“ чувството за хумор на другия и обикновено се радват на словесните си остроумия. Това е чудесна свръзка, която може да създаде много забавления, когато сте заедно.
Среден брой Свръзки на Споделен Хумор: 1-2
Голям брой Свръзки на Споделен Хумор: 3+

Важни Сблъсъци Несъвместимост за Крис и Катрин:

Всеки значителен сблъсък, обяснен по-долу, включва също подсказване за най-добрите стратегии за неговото отработване. Контролиращата личност във всеки сблъсък е означена, ако това е от значение. Единият или и двамата може да сте Контролиращата личност във всяка от групите сблъсъци. Типично е Контролиращата личност да упражнява най-голям контрол в този сблъсък и този, който има най-голяма способност да предотврати сблъсъкът да се превърне в предмет на разногласие или дори на връзко-разбивач.

Ядрени Сблъсъци 6
Крис е Контролиращата личност в 1
Катрин е Контролиращата личност в 5

Ядрените Сблъсъци представляват основни разлики между двойката, които никога не могат да бъдат решени. Често тези разлики са във фундаментални области, които са неразделна част от начина, по който всеки човек живее живота си. Двойки с множество Ядрени Сблъсъци често не остават заедно за дълго – тези ключови различия просто не позволяват на връзката да пусне корен и да расте. Единствената стратегия за управление на Ядрените Сблъсъци е да се „съгласявате с несъгласията си”, „да живеете и да оставите да живее” и да направите място в живота си за преживявания и самоизява, които не можете да споделите с партньора. Никой от вас НИКОГА няма да е в състояние да промени другия, въпреки че Контролиращата личност ще приеме по-трудно това. Когато има голям брой Ядрени Сблъсъци, трябва да се уверите, че доброто във връзката е достатъчно чудесно, за да ви компенсира за компромисите и приспособяванията, които ще е нужно да направите, за да останете заедно. Броят на Ядрените Сблъсъци не означава броя различия помежду ви, но колкото повече Ядрени Сблъсъци имате, толкова по-трудни ще са за приемане и отработване различията, които съществуват. Ядреният Сблъсък е един от най-сериозните от всички сблъсъци и голям брой Ядрени Сблъсъци често могат да бъдат връзко-разбивачи.
Среден брой Ядрени Сблъсъци: 0-2
Голям брой Ядрени Сблъсъци: 3+

Похот-Омраза Сблъсъци 1

Похот-Омраза Сблъсъците внасят силно сексуално привличане, но обикновено показват също несъвместимост – особено относно бъдещето на връзката. Един от вас може да иска брак, а другият да не е толкова склонен. Никакво количество убеждаване няма да промени това, така че ако двамата наистина имате различни намерения един спрямо друг, може би ще е по-добре да се разделите, докато можете да го направите като приятели. Ако имате много Геометрии Сродни души, Романтични Супер Свръзки и/или Пепеляшкови Свръзки, този сблъсък няма да застане на пътя на брака ви, но и двамата ще трябва да се научите да са справяте конструктивно с конфликтите ви и да не влизате в битки, тоест, да игнорирате дреболиите и да не се заяждате постоянно. Това не е лесен сблъсък, но не е и връзко-разбивач.
Среден брой Похот-Омраза Сблъсъци: 0
Голям брой Похот-Омраза Сблъсъци: 1+

Фрикционни Сблъсъци 1

Фрикционните Сблъсъци улесняват търкания помежду ви по грешен начин. Вие може да изваждате най-лошото един от друг, без да сте имали такова намерение. За да преодолеете тези сблъсъци, имате нужда от много позитивни свръзки и способността да не се съдите по отношение на мотивациите ви. Бъдете толерантни вместо обидчиви един към друг и търпеливи във времена, когато може да не се харесвате особено много. Правете най-доброто, което можете, за да не започвате безплодни войни. Въпреки че са дразнещи, не е нужно Фрикционните Сблъсъци да разбиват връзката ви.
Среден брой Фрикционни Сблъсъци: 1-2
Голям брой Фрикционни Сблъсъци: 3+

Общо Контролиращи Сблъсъци 2
Крис е Контролиращата личност в 1
Катрин е Контролиращата личност в 1

Във всеки Контролиращ Сблъсък, Контролиращата личност чувства, че трябва да има значителен контрол над другия човек. Другият човек рядко се съгласява с това положение и настъпват сблъсъци, с възможни последствия другият човек да прекрати отношения с Контролиращата личност, заради свръх-контрола. Всеки от вас може да бъде Контролираща личност в един или повече Контролиращи Сблъсъци. За да може тази връзка да работи, Контролиращата личност или личности ТРЯБВА да позволи на другата да живее нейния собствен живот и да не се опитва да го микро-управлява или свръх-контролира. Когато партньорите могат да се освободят от желанието да контролират другия, тези сблъсъци няма да разрушат връзката.
Среден брой Контролиращи Сблъсъци: 0-1
Голям брой Контролиращи Сблъсъци: 2+

Сблъсъци Объркване 8
Крис е Контролиращата личност в 3
Катрин е Контролиращата личност в 5

В Сблъсъците Объркване, Контролиращата личност може да изглежда мистериозна или непроницаема за другия човек, дори ако Контролиращата личност не се опитва да се държи така. Сблъсъците Объркване могат да бъдат много обезсърчаващи за не- Контролиращата личност, която може да мисли, че ако се опитва упорито, ще бъде способна да разбере Контролиращата личност и връзката напълно. Сблъсъкът Объркване не показва какви сте вие като хора, а просто как е вероятно да реагирате един на друг. Този сблъсък е най-труден при следните комбинации: 1. Контролиращата личност не е искрено влюбена в другия човек или е някой, който естествено таи в себе си чувства и информация И 2. Другият човек е някой, който има нужда от много сигурност и оценка и който е склонен към обсебващо мислене. Най-добрият начин да се работи с този сблъсък е, за Контролиращата личност да прави най-доброто от себе си, да помага на другия да го разбере и да разбере връзката, а за другия човек, просто да приеме че може никога да няма облекчение или да се почувства напълно сигурен и „разбиращ всичко”. Въпреки че не е комфортен сблъсък, не е необходимо да бъде връзко-разбивач.
Среден брой Сблъсъци Объркване: 1
Голям брой Сблъсъци Объркване: 2+

Сблъсъци Наранени Чувства 6
Крис е Контролиращата личност в 3
Катрин е Контролиращата личност в 3

Сблъсъкът Наранени Чувства е труден сблъсък, който създава истински предизвикателства за съвместимостта. С течение на времето, Контролиращата личност може да натрупа негодувание към другия човек. Тогава, Контролиращата личност може да каже неща, които не са съзнателно насочени да наранят другия човек, но го правят, често много дълбоко. Това, което може да нарани дори повече, е нежелание или направо отказ от страна на Контролиращата личност да се извини. С този сблъсък, Контролиращата личност вярва, че тъй като не е наранила съзнателно, не е сторена щета и че другият човек просто е свръхчувствителен.
Стратегиите да се справите с този сблъсък са:
1. Контролиращата личност трябва да се научи да осъзнава и конструктивно да освобождава негодуванието към другия човек.
2. Контролиращата личност трябва да се учи да се извинява за резултатите от своите коментари и да се опитва да избягва да прави подобни неща в бъдеще и
3. Другият човек трябва да опитва да оставя подобни коментари, без да ги приема твърде лично или твърде надълбоко. Ако не се управляват грижливо и от двамата партньори, Сблъсъците Наранени Чувства, особено голям брой от тях, могат да се превърнат във връзко-разбивачи.
Среден брой Сблъсъци Наранени Чувства: 3
Голям брой Сблъсъци Наранени Чувства: 5+

Възпиращи  Сблъсъци 6
Крис е Контролиращата личност в 3
Катрин е Контролиращата личност в 3

Контролиращата личност във Възпиращия Сблъсък често намира нещата грешни в другия човек и може да е критична, студена или въздържаща се от обич. Другият човек често ще иска повече любов, топлина и оценка от Контролиращата личност, но това сякаш ще отблъсква още повече Контролиращата личност. Контролиращата личност в този сблъсък трябва да се учи да бъде по-привързана и допълваща другия човек, за да направи тази връзка по-възнаграждаваща. Другият човек трябва да приеме, че Контролиращата личност може никога да не му даде достатъчно оценка и афект, за колкото може би могъл да се надява и е необходимо да се учи за се задоволява с това, което може да вземе. С ефективно разбиране, този сблъсък може да не бъде връзко-разбивач.
Среден брой Възпиращи Сблъсъци: 3
Голям брой Възпиращи Сблъсъци: 5+

Сблъсъци Борба за Власт 12

Сблъсъците Борба за Власт приличат на старите филми за Годзила – две страховити чудовища се бият едно с друго и разрушават града, докато дребните хорица се опитват да избягат и да се скрият. Двойки с много Сблъсъци Борба за Власт сякаш са забили пети в земята и отказват да помръднат от позицията си, когато има различие в мненията, голямо или малко. Те са склонни да се запънат в това, че „са прави” и победата се превръща в най-важното нещо. Когато двойка има голям брой от тези сблъсъци, партньорите може дори да не спрат за момент, за да определят кое би било най-доброто за всеки от двамата и изобщо важно ли е наистина различието в мненията. Когато партньорите се научат да се абстрахират от нуждата от победа и просто преценят нещата в посока на създаване на веднъж аз-веднъж ти резултати, тези сблъсъци могат да станат управляеми.
Среден брой Сблъсъци Борба за Власт: 7
Голям брой Сблъсъци Борба за Власт 10+

Свръзки Топка и Верига 3
Крис е Контролиращата личност в 2
Катрин е Контролиращата личност в 1

Свръзката Топка и Верига е обичайна, но не е полезна за връзките. В нея Контролиращата личност може да има дърпащ надолу ефект върху другия човек. Това може да се случи по два начина:
1. Контролиращата личност изглежда сякаш подрязва крилата на другия партньор, задушавайки енергията и ентусиазма му или
2. Контролиращата личност може да е нуждаеща се и постоянно търсеща да източва енергията на другия по някакъв начин. За да се управлява тази вредна свръзка, Контролиращата личност трябва да положи усилие за не критикува или насилва другия партньор, или да има твърде много искания. Другият човек трябва да е способен да не обръща внимание, когато Контролиращата личност забрави да избегне тези две тенденции.
Среден брой Сблъсъци Топка и Верига: 1
Голям брой Сблъсъци Топка и Верига: 3+

Сблъсъци Топка и Верига 3
Крис е Контролиращата личност в 3
Катрин е Контролиращата личност в 0

Топка и Верига Сблъсъкът е много обичаен, подобно на Топка и Верига Свръзката, но е по-силен и потенциално по-токсичен. Вместо да изглежда сякаш орязва крилата на другия партньор, Контролиращата личност може да се държи като диктатор, който настоява да му се подчиняват. В добавка, Контролиращата личност може да изисква прекомерно количество от време и внимание от другия партньор, оставяйки го да се чувства перманентно изтощен. Като сблъсък, този е много по-труден за отработване, отколкото като свръзка. Контролиращата личност трябва да е разумна по отношение на очакванията си от другия човек, позволявайки му да има свой собствен живот и интереси. Другата личност трябва да бъде способна да казва „не” любезно, когато Контролиращата личност иска твърде много. И двамата трябва винаги да помнят, че за да бъде устойчива връзката, обмена на енергия в двойката трябва да се балансира с течение на времето.
Среден брой Сблъсъци Топка и Верига: 3
Голям брой Сблъсъци Топка и Верига: 5+

Общо Сблъсъци Лошо Влияние 5

Сблъсъкът Лошо Влияние не е необичаен. По някакъв начин, партньори с този сблъсък, често могат да доведат един друг до лоши решения. Този сблъсък не е връзко-разбивач, но двойки с няколко такива сблъсъка трябва да бъдат извънредно предпазливи, да се грижат да проучат възможните начини на действие внимателно и да направят благоразумни и мъдри избори.
Среден брой Сблъсъци Лошо Влияние: 3
Голям брой Сблъсъци Лошо Влияние: 4+

Сблъсъци на Безпокойство 6
Крис е Контролиращата личност в 1
Катрин е Контролиращата личност в 5

При Сблъсъкът на Безпокойство, Контролиращата личност може да отключва в другия партньор страхове или безпокойства, неочаквано и понякога внезапно. Ако Контролиращата личност е наясно с тази възможност, тя може да направи много, за да избегне да прави това през повечето време. Сблъсъкът на Безпокойство не е ужасен, освен ако не-Контролиращата личност не е силно податлива на тревожност и паника. Ако тревожност или паника са проблем за не-Контролиращата личност, този сблъсък може да бъде много дестабилизиращ за двойката. Колкото повече не-Контролиращата личност е способна да разреши своите проблеми с тревожността чрез личностно израстване и оздравителна работа, толкова по-малко този сблъсък ще бъде проблем. Когато нейната тревожност е отприщена, не-Контролиращата личност би трябвало да си напомни, че това е просто незаздравяла лична слабост и че това не е вина на Контролиращата личност.
Среден брой Сблъсъци на Безпокойство: 2
Голям брой Сблъсъци на Безпокойство: 4+

Потенциали Съвместимост срещу Сблъсъци
Дружба 5
Общуване 6
Разрешаване на Конфликти 4
Способност за Поправка 4
Обща Тежест на Сблъсъците* 8

Относно тези Потенциали:

Дружба – Общата лекота и удоволствие в прекарване на време заедно.
Общуване – Вашата цялостна способност да се разбирате взаимно.
Разрешаване на Конфликти – Способността ви да работите по проблеми конструктивно, при тяхното възникване.
Способност за Поправка – способността ви да съберете парченцата заедно, ако нещо навреди на връзката ви.
Обща Тежест на Сблъсъците – Общия брой на най важните сблъсъци.

* Резултатът за Обща Тежест на Сблъсъците е оценен обратно – този потенциал се оценява по скала от 1-10, като 10 е НАЙ-ЛОШИЯТ резултат.

Потенциали Лоялност, Доверие и Доброжелателство

астро-синастрия-хороскоп-доверие-лоялност

Свръзките и Сблъсъците на Лоялност и Доверие и Свръзките на Доброжелателство са някои от индикаторите за възможната степен на благотворност и безкористност в отношенията ви.

Свръзки лоялност и доверие 6

Свръзките лоялност и доверие увеличават желанието да бъдете лоялни един към друг. Те внасят доверие, дори когато връзката е под стрес. свръзките лоялност и доверие не могат да гарантират лоялността на определен човек, докато негова вродена склонност към лоялност или обратно не е посочена в рождената му карта. все пак, тези свръзки създават по-голямо желание да бъдете лоялни, отколкото ако ги нямате или ако имате голям брой сблъсъци на лоялност.
Среден брой Свръзки лоялност и доверие: 3
Голям брой Свръзки Лоялност и Доверие: 7+

Сблъсъци Лоялност и Доверие 0

Сблъсъците на Лоялност и Доверие могат да намалят желанието да сте лоялни един спрямо друг. Те могат да подхранват недоверие и да намалят способността за поправка на връзката, когато е под стрес. Сблъсъците на Лоялност и Доверие абсолютно НЕ правят човек нелоялен, ако той няма вродена склонност към лоялност или обратно, посочена в рождената му карта. Все пак, голям брой от тези сблъсъци би могъл да стане проблематичен, ако човек има проблеми с лоялността, посочени в неговата рождена карта.
Среден брой Сблъсъци Лоялност и Доверие: 3
Голям брой Сблъсъци Лоялност и Доверие: 7+

Свръзки на Доброжелателство 6
Крис е Доброжелателната личност в 4
Катрин е Доброжелателната личност в 2

Еднопосочните Свръзки на Доброжелателство показват готовността на човек да помага или защитава другия. Свръзките на Доброжелателство не променят основния характер на Доброжелателната личност, но го правят склонен към действия с повече щедрост и безкористност към другия човек, отколкото би проявил към някой друг.
Среден брой общо Свръзки на Доброжелателство: 3
Голям брой общо Свръзки на Доброжелателство: 5+
Среден брой показатели човек да е Доброжелателната личност: 1 до 2
Голям брой показатели човек да е Доброжелателната личност: 3+

Лоялност, Доверие и Доброжелателност Потенциали
Лоялност и Доверие 8
Крис е Доброжелателна личност 8
Катрин е Доброжелателна личност 6


Резултатите за Потенциалите Лоялност и Доверие и Доброжелателност, са получени от сложни формули и се оценяват по скала от 1-10, като 10 е най-добрият или най-силният.

Потенциали за Постоянство

астро-синастрия-хороскоп-постоянство

Не всички взаимоотношения, дори когато са сериозни, остават на сходно ниво на интензивност и близост. Някои връзки са относително стабилни от ден за ден и седмица до седмица, някои се различават значително по близостта, която връзката чувства във всеки даден момент. Някои хора могат удобно да вървят редом с течението и да се чувстват добре с върховете и спадовете, за други каквото и да е колебание в отношенията може да бъде много травматизиращо и разстройващо.

Горещо и Студено Свръзки и Сблъсъци 1

По-голям от среден брой Горещо и Студено Свръзки и Сблъсъци показва отношения, които варират в тяхното ниво на интензитет, дори когато са дълготрайни и има обвързаност, така тези колебания не са сами по себе си показател за проблеми.
Среден брой общо Горещо и Студено Свръзки и Сблъсъци: 3
Голям брой общо Горещо и Студено Свръзки и Сблъсъци: 6+

Обсебващи Свръзки 2
Крис е Обсебената Личност в 1
Катрин е Обсебената Личност в 1

Друг тип на последователност в отношенията е обсебването. Обсебванията могат да създадат последователност под формата на безконечен интензитет. Обсебването може да е взаимно, а може да е едностранно. Обсебването, създавано от Обсебващи Свръзки може да изглежда естествено, ако се чувства взаимно и приятно от всеки човек, на базата на неговия характер. Обсебващите Свръзки могат да са много притеснителни и задушаващи, ако са твърде едностранни или ако подбуждат страхове в един от партньорите.
Ако е наличен и голям брой Каптивации, ведно с Обсебващите Свръзки, Обсебената личност(и) може да не е/са в състояние да се откъсне, дори ако връзката вече не е удовлетворяваща или дори когато връзката е приключила. Повече информация за вероятността от приятна взаимна обсебеност срещу вероятността от токсична обсебеност би могла да се намери в рождените карти на партньорите.
Среден брой общо Обсебващи Свръзки: 2
Голям брой общо Обсебващи Свръзки: 5+
Среден брой показатели човек да е Обсебената личност: 1 до 2
Голям брой показатели човек да е Обсебената личност: 4+

Потенциали за Постоянство
Постоянство 6
Обсебване за Крис* 4
Обсебване за Катрин* 4

Резултатите за Потенциалите за Последователност се оценяват по скала от 1-10, като 10 е най-добрият или най-силният.
Потенциалите за Обсебване се оценяват по скала от 1-10, като 10 е най-високият потенциал за обсебване.
* Дори вие да сте Обсебената личност в една или повече свръзки или имате висок резултат за Потенциал за Обсебване, КОЛКО обсебени ще станете, ще зависи от останалите свръзки и сблъсъци в отношенията + вашата индивидуална склонност към обсебване.

Потенциали за Дълголетие

астро-синастрия-хороскоп-дълголетие

Не всяка връзка е построена, за да продължи вечно. Има различни астрологични фактори, които удължават или скъсяват вашата връзка, в допълнение на любовта и привличането и броя и интензитета на значителни сблъсъци. В добавка, има много външни фактори зад резултатите, които удължават или скъсяват връзката, като способността на всяка личност да се обвързва и да остане обвързана въпреки предизвикателствата, способността на всяка личност да поддържа здравословни отношения, срещата един с друг в точния момент от вашите животи, колко далеч живеете един от друг и колко често се виждате, дали сте женени, дали имате общи деца и още. Тази секция посочва естествената тенденция на вашия съюз да бъде дълготраен или със средна продължителност, или кратък.
Един от важните фактори, влияещ на дълголетието на връзката ви, са Каптивациите. Те създават привързване, което може да бъде щастливо и здравословно, но може да бъде и нещастно и подлудяващо. Каптивациите показват пленничество или връзка, и функционират като лепило, което държи хората заедно.
Каптивациите могат да създадат невероятно силно привързване, но те не могат да покажат потенциал за сродни души или потенциал за взаимно щастие. Те могат да бъдат много добро нещо, ако вие истински се обичате един друг (показано от Геометрията Сродни Души, Романтичните Супер Свръзки и/или Пепеляшковите Свръзки), ако сте добри един с друг И ако броят на Каптивациите е относително балансиран помежду ви. Ако е така, Каптивациите мога да бъдат добри: те могат да помогнат, държейки ви заедно в трудни времена. Каптивациите могат да бъдат много лоши, ако държат здраво лоша връзка и в екстремни случаи могат дори да доведат до много негативни резултати. Каптивациите са отчетени в резултатите на Потенциала За Дълголетие, в тази секция. Повече за тях има в следващата секция: Баланс Власт и Контрол.

Свръзки на Дълголетие 7

Свръзките и Сблъсъците на Дълголетие са два от факторите, които помагат да се определи дали връзката ще бъде дълголетна или кратка. Свръзките на Дълголетие удължават живота на връзката, а Сблъсъците на Дълголетие го скъсяват.
Среден брой Свръзки на Дълголетие: 3
Голям брой Свръзки на Дълголетие: 6+

Сблъсъци Дълголетие 1

Среден брой Сблъсъци Дълголетие: 0 или 1
Голям брой Сблъсъци Дълголетие: 3+

Флирт Свръзки или Сблъсъци 8

При липса на Геометрии Сродни души или Романтични Супер Свръзки, голям брой Флирт Свръзки или Сблъсъци показват вероятност от краткотрайна връзка. Ако имате Геометрии Сродни души или Романтични Супер Свръзки, може да сключите брак, но ако имате и голям брой Флирт Свръзки или Сблъсъци, вашият брак може да не продължи завинаги, освен ако не го сключите на перфектен или почти перфектен ден.
Среден брой Флирт Свръзки или Сблъсъци: 3 или 4
Голям брой Флирт Свръзки или Сблъсъци: 7+

Свръзки Доживотни Любовници 2

Свръзките Доживотни Любовници показват, че можете да бъдете любовници за цял живот, но те не помагат да се ожените, освен ако нямате и Геометрии Сродни души или Романтични Супер Свръзки.
Среден брой Свръзки Доживотни Любовници: 1 или 2
Голям брой Свръзки Доживотни Любовници: 3+

Потенциали за Дълголетие
Привързаност за Крис 8
Привързаност за Катрин 5
Продължителност 6

Резултатите за Потенциалите за Привързаност и Продължителност са изведени от комплексни формули и са оценени по скала от 1-10, като 10 е най-добрият или най-силният.

Баланс на Власт и Контрол

синастрия-каптивацииНормално е за двойката да формира множество Каптивации. Както е посочено в секция Потенциал за Дълголетие по-горе, Каптивациите показват пленничество или окова и действат като лепило, което държи хората заедно. Ако общият брой Каптивации е в рамките на нормалното, това би означавало връзка с нормално количество лепило, държащо я заедно. Ако общият брой Каптивации е необичайно голям, тази връзка може да бъде много трудна за прекъсване, даже ако е незадоволителна или дори силно токсична. Вашите Резултати за Потенциал за Привързаност са показани в Потенциала дълголетие непосредствено по-горе. Вашите тотали на Каптивациите са по-долу.

Каптивациите показват също относителния баланс на власт и контрол във връзката. Когато Каптивациите са сравнително балансирани, властта и контролът във връзката също са балансирани и равно разпределени. Съотношението между Каптивациите, в които всеки от вас е Контролиращата личност, е първият определящ фактор за цялостния баланс на власт и контрол във връзката. Колкото по-голяма е разликата между тези две числа, толкова повече власт има Контролиращата личност над другия човек. Това съотношение е в действителност от значение, само ако е извън баланс с 20% или повече. Личност, която има непропорционално голям брой Каптивации над другия човек, би била Контролираща личност на връзката, тъй като повечето власт и контрол са в нейни ръце. Ако Каптивациите са повече или по-малко в баланс, тогава никой от вас не е Контролираща личност.

Ако вие сте Контролираща личност във вашата връзка, трябва да сте много мъдри и безкористни с другия човек. Той вероятно е изключително привързан към вас, може да чувства отчаяно, че вие сте „единственият/та” за него и дори може да бъде обсебен от вас, ако клони към маниакалност и има множество Обсебващи Свръзки с вас. Ако чувствата не са взаимни, бъдете мили и внимателно го пуснете да си иде, за да може да намери някого, с когото да се обичат взаимно. Ако другият е силно Каптиран, може да отнеме време и търпение, за да го накарате да се освободи от връзката.

Ако другият човек е Контролираща личност във вашата връзка, той вероятно има значителна власт над вас. Може да вярвате, че сте влюбени в него и че е ваша сродна душа – дори може да игнорирате неопровержими доказателства за противното. Ако Контролиращата личност не ви обича истински и/или се отнася с вас зле, МОЛЯ, обърнете внимание на това – вместо да търсите обяснение. Дължите си го, да си признаете честно и да се погрижите добре за себе си. Каптивациите са само един аспект от връзката, но те са от значение в това, че могат да изкривят начина, по който я виждате. Ако сте във връзка, която оставя слисани семейството и приятелите ви или подозирате, че връзката ви не е добра за вас, моля, преоценете нещата под светлината на тази информация и предприемете каквото е необходимо за вашето оцеляване и добруване. Вие заслужавате взаимна любов и щастие и можете да ги намерите само ако не се опитвате да „ги накарате да проработят” с някого, който е наистина лош за вас.

Емоционалните Каптивации са формирани, когато Каптивациите са комбинирани с Романтични Свръзки или Обсебващи Свръзки, в определени пропорции. Емоционалните Каптивации придават добавен емоционален елемент или уязвимост.

Сексуалните Каптивации са формирани, когато Каптивациите са комбинирани със „Само Преди Брака” Сексуални Свръзки и Обсебващи Свръзки, в определени пропорции. Сексуалните Каптивации провокират крайно сексуален интензитет и могат дори да създадат разрушителни обсебвания.

Общо Каптивации 61
Крис е Контролиращата личност в 25
Катрин е Контролиращата личност в 36

Среден брой общо Каптивации: 50
Голям брой общо Каптивации: 59+
Среден брой показатели за Контролиращата личност: 25
Голям брой показатели за Контролиращата личност: 32+

Потенциали за Власт и Контрол
Общо каптивации 8
Крис е Контролиращата личност 5
Катрин е Контролиращата личност 8

Резултатите за Власт и Контрол са базирани на действителния брой Каптивации и са оценени по скала от 1-10, като 10 е най-добрият или най-силният.

Финансови Потенциали

астро-успех-пари-FinanceПарите не са всичко, но правят живота по-малко стресиращ и много по-забавен. Връзките могат да варират широко в тяхната способност да бъдат полезни финансово. Най-важните показатели за Финансов Потенциал са Златните Свръзки на Успех, Финансовите Сблъсъци и Сблъсъците на Бизнес Разбито сърце.

Златни Свръзки 13

Златните Свръзки показват дали двойката може да прави пари заедно. Колкото повече Златни Свръзки има, толкова повече пари можете да правите заедно – все пак, това може да бъде ограничено от Финансови или други сериозни сблъсъци.
Среден брой Златни Свръзки: 12
Голям брой Златни Свръзки: 16+

Финансови Сблъсъци 18
Крис е Контролиращата личност в 8
Катрин е Контролиращата личност в 10

Финансовите Сблъсъци са много обичайни и не е рядко срещано двойка да има повече Финансови Сблъсъци, отколкото Финансови Свръзки. Важно е да се знае колко Финансови Сблъсъци има, в които всеки от вас е Контролиращата личност. Типично е Контролиращата личност да упражнява по-голям контрол в сблъсъка и тя има най-голяма способност да предотврати сблъсъка да се превърне в проблем.
Среден брой общо Финансови Сблъсъци: 16
Голям брой общо Финансови Сблъсъци: 19+
Среден брой показатели за Контролиращата личност: 7
Голям брой показатели за Контролиращата личност: 10+

Сблъсъци на Бизнес Разбито сърце 4
Крис е Контролиращата личност в 3
Катрин е Контролиращата личност в 1

Сблъсъците на Бизнес Разбито сърце са по-малко срещани и по-тежки от Финансовите Сблъсъци. Важно е да се знае колко са Сблъсъците на Бизнес Разбито сърце, в които всеки от вас е Контролиращата личност. Типично е Контролиращата личност да упражнява по-голям контрол в сблъсъка и тя има най-голяма способност да предотврати той да се превърне в катастрофа.
Среден брой общо Сблъсъци на Бизнес Разбито сърце: 3
Голям брой общо Сблъсъци на Бизнес Разбито сърце: 4+
Среден брой показатели за Контролиращата личност: 1-2
Голям брой показатели за Контролиращата личност: 3+

Финансови Потенциали
Финансов Потенциал за Крис 5
Финансов Потенциал за Катрин 5

Резултатите за Финасови Потенциали са изведени от комплексни формули и са оценени по скала от 1-10, като 10 е най-добрият или най-силният.

Ако имате беден финансов потенциал с този човек, тогава бъдете много внимателни в съвместните ви финансови решения и бъдете проактивни в защита на вашите активи.

Потенциали за Разбито сърце

синастрия-разбито-сърце-сатурн-sinastry-hearbreak-saturnСблъсъците на Разбито сърце са извънредно често срещани. Във всеки Сблъсък на Разбито сърце, Сърцеразбивачът е вероятната личност, която ще разбие сърцето на другия човек, въпреки че Сблъсъците на Разбито сърце понякога работят в обратна посока. Сблъсъците на Разбито сърце са коварни – започват с мощно привличане и връзват двойката здраво, особено човекът, чието сърце е най-вероятно да бъде разбито. Има смисъл Сблъсъците на Разбито сърце да работят по този начин – ако не ви привлекат на първо място, как иначе сърцето ви ще бъде разбито.

Голям брой от тези сблъсъци може да държи двойката заедно, понякога години, преди тези сблъсъци накрая да разбият едно или и двете сърца. Понякога има много, по-малки сърцеразбивания по пътя. Това изглежда се случва дори двамата истински да се обичат, Сърцеразбивачът да е добър човек и да няма намерение да навреди.

Възможно е също всеки от двамата да е Сърцеразбивач, в един или повече Сблъсъка на Разбито сърце. Колкото повече Сблъсъци на Разбито сърце двойката има, толкова по-вероятно е връзката да приключи с разбито сърце. Сблъсъците на Разбито сърце не показват кой човек има повече контрол във връзката или кой човек отблъсква другия с поведението си. Те показват само потенциала на всеки човек за разбито сърце във връзката или по време на раздялата.

Голям брой Сблъсъци на Разбито сърце обикновено приключват като връзко-разбивачи в повечето връзки, даже връзката да трае месеци или дори години, преди да приключи с разбито сърце или разбити сърца. Все пак, нисък до среден брой Сблъсъци на Разбито сърце може да бъде преодолян, АКО двойката има множество Геометрии Сродни души и Романтични Супер Свръзки И те се оженят на перфектна или почти перфектна дата.

Сблъсъци на Разбито сърце 9
Крис е Сърцеразбивачът в 3
Катрин е Сърцеразбивачът в 6

Среден брой общо Сблъсъци Разбито сърце: 1 или 2
Голям брой общо Сблъсъци Разбито сърце: 5+
Среден брой показатели за Сърцеразбивач: 2
Голям брой показатели за Сърцеразбивач: 4+

Сборовете от Сблъсъци Разбито сърце по-горе включват Ядрен Сблъсък на Разбито сърце, описан по-долу.

Ядрени Сблъсъци на Разбито сърце 2
Крис е Сърцеразбивачът в 0
Катрин е Сърцеразбивачът в 2

Ядреният Сблъсък на Разбито сърце е най-вредният вид Сблъсък Разбито Сърце. Може да бъде много объркващ и подлудяващ и да създаде невероятна сърдечна мъка.
Среден брой общо Сблъсъци Разбито сърце: 1 или 2
Голям брой общо Сблъсъци Разбито сърце: 5+
Среден брой показатели за Сърцеразбивач: 2
Голям брой показатели за Сърцеразбивач: 4+

Потенциали за Разбито сърце
Потенциал Разбито сърце за Крис 9
Потенциал Разбито сърце за Катрин 6

Резултатите за Потенциали Разбито сърце са изведени от комплексни формули и са оценени по скала от 1-10, като 10 е най-силната вероятност за Разбито сърце.

Потенциалите за Разбито сърце по-горе са стриктно базирани на астрологични фактори, но други фактори също влияят на вашия Потенциал за Разбито сърце и някои хора имат по-голяма склонност към сърдечна мъка от други. Ако сте преживявали изоставяне, може да станете силно уязвими към подобно изживяване и силно да се привързвате към много хора, с които се срещате – въпреки техните Свръзки и Сблъсъци с вас. В този случай, може да преживеете много или повечето раздели като сърдечна мъка. ДОРИ АКО човекът изобщо не е бил ваша сродна душа,  ДОРИ АКО вие нямате висок Потенциал за Разбито сърце с този човек.

Винаги помнете, че сблъсъците не са ничия вина – те са просто естествен резултат от комбинирането на специфичните енергии, намиращи се в картите на двама души. Сблъсъците не означават, че който и да е от вас трябва да бъде обвиняван, че е лош човек. Всички сблъсъци влияят на връзката, но не всички са връзко-разбивачи. Искрената любов и грижа + съзнаването от страна и на двамата могат много да помогнат на двойката да се справя със своите сблъсъци конструктивно и да се наслаждават на дълга и щастлива връзка.

Рекапитулация на Резултатите за Потенциали
Любовен Потенциал Потенциал Съвместимост
Истинска Любов 7 Дружба 5
Романс 6 Общуване 6
Сляпо увлечение 2 Разрешаване на проблеми 4
Потенциал Сродна душа за Крис 7 Способност за Поправка 4
Потенциал Сродна душа за Катрин 6 Обща Тежест Сблъсъци* 8
Детайли за Любовни резултати Детайли за резултати Съвместимост
Сексуален Потенциал Потенциал Постоянство
Жега 7 Постоянство 6
Хармония 5 Обсебване за Крис 4
Привличане Завинаги 6 Обсебване за Катрин 4
Детайли за Сексуален Резултат Детайли за Резултати Постоянство
Потенциал Лоялност–Доверие–Доброжелателство Потенциал Дълголетие
Лоялност и Доверие 8 Привързаност за Крис 8
Крис е Доброжелател 8 Привързаност за Катрин 5
Катрин е Доброжелател 6 Продължителност 6
Детайли за резултати Лоялност-Доверие-Доброжелателност Детайли за Резултати Дълголетие
Баланс Власт и Контрол Финансов Потенциал
Крис е Контролиращата личност 5 Финансов Потенциал за Крис 5
Катрин е Контролиращата личност 8 Финансов Потенциал за Катрин 5
Детайли за резултати Власт и Контрол Детайли за Финансови Резултати
Потенциал Разбито сърце
Потенциал Разбито сърце за Крис 9
Потенциал Разбито сърце за Катрин 6
Детайли за резултати Разбито сърце

Вашите Вероятни Сценарии

И така, как е вероятно да се развие тази връзка? Различни възможни сценарии на отношенията са изброени по-долу. Най-вероятните сценарии за вашата връзка са отбелязани с отметка вляво – може да се случи повече от един сценарий.

Отива наникъде, няма реален интерес
Истинска любов: Нисък, Сляпо увлечение: Нисък, Сексуална Жега: Нисък, Привързаност: Нисък
Секс приятелчета
Истинска любов: Нисък, Романс: Нисък, Сляпо увлечение: Нисък, Сексуална Жега: Висок, Привързаност: Нисък, Продължителност: Среден до Висок
Краткотрайни любовници
Истинска любов: Всякакъв, Сляпо увлечение: Среден до Висок, Сексуална Жега: Среден до Висок, Привързаност: Всякакъв, Продължителност: Нисък
Дълготрайни любовници
Истинска любов: Всякакъв, Сляпо увлечение: Среден до Висок, Сексуална Жега: Среден до Висок, Привързаност: Всякакъв, Продължителност: Среден до Висок
Кратка, бурна връзка
Истинска любов: Нисък до Среден, Сляпо увлечение: Нисък до среден, Сексуална Жега: Висок, Привързаност: Нисък, Продължителност: Нисък, Цялостна Тежест Сблъсъци: Висок
Включ отново – Изключ отново
Няколко критерия създават този сценарий: Истинска любов: Варира, Сексуална Жега: Среден до Висок, Привързаност: Варира, Цялостна Тежест Сблъсъци: Висок до Много Висок
Приятели и Любовници
Истинска любов: Среден до Висок, Сляпо увлечение: Всякакъв, Сексуална Жега: Среден до Висок, Комуникация: Среден до Висок, Разрешаване на Конфликти: Среден до Добър, Цялостна Тежест Сблъсъци: Нисък до Среден.
Истинска Любов
Истинска любов: Среден до Висок, Сексуална Жега: Всякакъв, Привързаност за двамата: Среден до Висок
Потенциална Сродна душа за Крис
Потенциал за Сродна душа: Висок
Повече
Потенциална Сродна душа за Катрин
Потенциал за Сродна душа: Висок
Повече
Илюзия за любов, приключваща с разбито сърце
Истинска любов: Нисък, Потенциал за Сродна душа: Нисък, Сляпо увлечение: Среден до Висок, Сексуална Жега: Среден до Висок, Потенциал за Разбито сърце на всеки: Висок.
Да имаш всичко
Истинска любов: Висок, Романс: Среден до Висок, Потенциал за Сродна душа: Среден до Висок, Сексуална Жега: Висок, Дружба: Среден до Висок, Разрешаване на Конфликти: Добър, Цялостна Тежест Сблъсъци: Нисък до Среден.
„Рай и Ад”
Истинска любов: Всякакъв, Сляпо увлечение: Среден до Висок, Потенциал за Сродна душа: Среден до Висок, Сексуална Жега: Среден до Висок, Привързаност: Среден до Висок, Разрешаване на Конфликти: Добър, Цялостна Тежест Сблъсъци: Висок.
Повече
Потенциал за Брак
Най-сложната формула от всички! Някои от критериите са: Истинска любов: Висок, Потенциал за Сродна душа: Среден до Висок, Сексуална Жега: Среден до Висок, Привързаност: Среден до Висок
Скалист или Дълъг Път до Брака
Истинска любов: Висок, Сексуална Жега: Среден до Висок, Привързаност: Среден до Висок, Потенциал за Разбито сърце на всеки: Висок
Повече
Разбито сърце за Крис
Потенциал за Сродна душа: Среден до Висок, Сексуална Жега: Среден до Висок, Привързаност: Среден до Висок, Потенциал за Разбито сърце: Среден до Висок
Разбито сърце за Катрин
Потенциал за Сродна душа: Среден до Висок, Сексуална Жега: Среден до Висок, Привързаност: Среден до Висок, Потенциал за Разбито сърце: Среден до Висок
Дисбаланс във Властта, Крис е Контрольор
Съотношението в Каптивациите е с повече от 20% разлика
Дисбаланс във Властта, Катрин е Контрольор
Съотношението в Каптивациите е с повече от 20% разлика
Крис не може да се откъсне
Потенциал за Сродна душа: Среден до Висок, Сексуална Жега: Среден до Висок, Привързаност: Среден до Висок, Обсебване: Висок
Повече
Катрин не може да се откъсне
Потенциал за Сродна душа: Среден до Висок, Сексуална Жега: Среден до Висок, Привързаност: Среден до Висок, Обсебване: Висок
Повече
Емоционална Каптивация
Привързаност: Висок, Романс: Среден до Висок, Обсебване: Среден до Висок
Сексуална Каптивация
Привързаност: Висок, „Само Преди Брака” Сексуална/и Свръзка/и, Обсебване: Среден до Висок

Помнете, че няма абсолютно сигурна съдба за които и да е човек или връзка – всеки човек в дадена ситуация има свободна воля да влияе на изхода. Чудеса могат винаги да се случат, но вие сте в състояние да направите най-осъзнатите решения, познавайки ШАНСОВЕТЕ. Въпреки че шансовете сочат, че вашата връзка най-вероятно ще се развива по гореописаните сценарии, какво ще се случи в действителност, ще бъде повлияно и от типа отношения, които всеки от вас е склонен да формира. Помнете също, че и двамата имате свободна воля да създадете различен изход.

За Брака: Лесно е да се предскаже потенциала за брак – вероятността двойката да се ожени. Въпреки това, не е възможно да се предскаже брак като действително събитие, поради свободната воля, която имат хората. Дали има или не брачен потенциал, има почти безкраен брой други фактори, които също допринасят за това дали двойката ще се ожени. Тези фактори включват способността на всеки от двойката да се обвързва, срещата им един с друг в точното време в техните животи, възрастта им, семейни съображения, финансови съображения, непланувана бременност и още много. Вашият резултат представя ЕДИНСТВЕНО ПОТЕНЦИАЛ за брак помежду ви: колко голяма е вероятността бракът ДА МОЖЕ да се случи – а не дали ЩЕ се случи или не.

Бележка: Перфектна или почти перфектна МАГИческа дата може да противостои на много предизвикателства. Обратно, сватбена дата с Аспект на Разбито сърце или бедна сватбена дата може да създаде предизвикателства в съвместимостта, кариерите, финансите и други.

Препоръки

Може да сте прочели, а може да не сте прочели каквото сте се надявали да прочетете в този анализ. Ако не сте получили отговора, на който сте се надявали, съжалявам! Би било неетично да се рисуват фалшиви романтични картини, които да подхранят надеждите ви, само за да останете ужасно наранени и разочаровани после. Честността е тази, която ви служи най-добре. Вие бихте могли само да вземете най-доброто решение, основано на фактите.

Какво би трябвало да правите?

Някои от моите препоръки са за всички, някои са специфични, зависи от вероятното развитие на връзката ви, основано на този анализ. Вие разбира се, имате свободна воля да вземете решение, дали да последвате или не този съвет. Изпращам ви пожелание за любов и много надежда за дълготрайно щастие, каквото и да решите.

Какви са дългосрочните ви цели?

Изяснете си вашите дългосрочни цели в мислите. Без значение дали този анализ изглежда благоприятен или не, попитайте себе си това: тази връзка помага ли ми да се движа към моите цели? Ако не, може да искате да преосмислите вашето обвързване.

Фактор в периода от вашия живот:

Ако сте много млади –

Целете се високо! Имате ГОДИНИ, за да срещнете ЕДИНСТВЕНИЯ, който може да ви помогне да изпълните мечтите си. Не препускайте да устройвате живота си с някого, който не е наистина този, когото искате, само защото той или тя е тук точно сега.

Ако вашият биологичен часовник тиктака гръмко и искате деца –

Не губете ценното си време във връзка, която не отива наникъде. Ако цялостният облик на връзката изглежда беден, ако другият човек не е сериозен по отношение на вас или не иска деца, тръгнете си докато имате още време. Освен това, не си губете времето в много бурна връзка или такава с някой, който не би могъл да бъде добър родител. Раждането на дете не превръща хората в светци. Дори и двамата истински да обичате децата си и сте им посветени, децата не променят вашата основна динамика като двойка. Децата прибавят споделена радост във връзката ви, но прибавят също и стрес. Да се намирате в драматична изтощителна връзка на върхове и спадове е избор, който можете да направите когато сте сами. Когато има замесени деца, е трагедия.

Ако сте в зряла възраст –

Простият факт е, че нямате толкова много години да срещнете единствения, както някога сте имали, така че бъдете реалистични в оценката на вашата връзка. Вероятно вашият „списък с желания” за връзката се е променил, заедно с вашето съзряване. Никой не е перфектен и няма перфектна връзка. Ако това е връзка „колкото, толкова”, отпуснете се, наслаждавайте се и се съсредоточете в наполовина пълната чаша. Ако сте достатъчно щастливи, запазете нещата така. Все пак, възрастта никога не е извинение да приемате малтретиране или да бъдете нещастни. Ако ви е непоносимо, благословете и се откъснете от другия човек и започнете отначало. Никога не е твърде късно, но помнете, че всеки нов, когото срещнете, ще дойде с неговия собствен товар също.

Ако Истинска Любов и Брак са реална възможност:

НЕ ПОЛУДЯВАЙТЕ! Ако има действителен потенциал за Истинска любов – ОТПУСНЕТЕ СЕ. Останете спокойни и ОСТАВЕТЕ това да се случи. Не поставяйте живота си на изчакване – останете заети и ангажирани със собствения си живот. Любовта и обвързването разцъфват постепенно във времето – не можете да го превъртите напред, без значение колко искате да пропуснете фазата на „несигурност“. Не ставайте твърде превъзбудени и агресивни и да изплашите човека да избяга далеч – СЛУЧВАЛО СЕ Е.

Дори да има голям потенциал за Истинска Любов, има и неща отвъд способността на който и да е да контролира и предскаже, които могат да се случат и предотвратят точно тази връзка да проработи. Ако нещата не стават, не се паникьосвайте. Има много потенциални Сродни души навън за ВСЕКИГО. Никой не е орисан да бъде сам завинаги! Справете се с вашето разочарование и излезте обратно навън, когато звездите ви са правилните. Открийте вашите дни за среща на Сродна душа с Персонализиран Календар Хороскоп Любов.

Ако вашият Любовен Анализ е много смесен с много хубави и много лоши резултати:

Връзки с голям Потенциал Истинска Любов и Сродни души, които имат И голям брой тежки сблъсъци, могат да бъдат невероятно болезнени и объркващи. Хора с тези комбинации чувстват сякаш не могат да живеят един с друг И не могат да живеят един без друг. Тези бурни, емоционално изтощителни връзки в действителност са едновременно „Рай и Ад”. Двойки с такива отношения често се разделят и събират отново много пъти, преди окончателно да се разделят. Раят продължава да ви дърпа обратно вътре, но Адът неизбежно ви разделя за пореден път. Тези връзки са като сделка-пакет – лошото върви с доброто – не можете да имате едното без другото. ИМА връзки с ВСИЧКО добро и МНОГО МАЛКО лошо там навън, ако срещнете нови хора по време на вашите Пепеляшкови Транзити.

Ако вашият Любовен Анализ не изглежда изобщо благоприятен:

Помислете какво наистина искате за себе си. Ако тази връзка не е вероятно да ви го даде, не губете твърде много време и енергия „да я накарате да проработи” Има безкраен брой риба в морето. Проблемът с прекарване на време в безплодна връзка е този, че тя ви държи настрани от срещата с някой по-добър, който е готов и способен да ви обича такива, каквито сте. Не губете време във връзка, която не отива наникъде.

Ако вече сте женени за този човек:

Свръзките и сблъсъците, обсъждани в този анализ са ПОТЕНЦИАЛИ. Всички те са драматично повлияни от качествата на вашата сватбена дата. Супер-благоприятна сватбена дата създава любов, съвместимост, лоялност, дълголетие и финансови потенциали много по-добре. Неблагоприятни сватбени дати (които за нещастие включват повечето дати, които не са МАГИчески Сватбени Дати) влошават всичко. Ако бракът ви не подкрепя потенциалите на вашата връзка, вероятно вашата сватбена дата е обвиняема. Ако вече сте женени и не се наслаждавате на „Щастлив и Успешен Завинаги” МАГИчески Брак, обновете сватбените си клетви на МАГИческа дата.

Астро-Данни
Крис Прат Катрин Шварценегер
21 Юни 1979 13 Декември 1989
Час неизвестен* Час неизвестен*

*При неизвестен час на раждане Мейджай Астрологията използва обеден час. Резултатите са поразяващо точни независимо от това.

Какво е включено във вашия анализ:

Планети и точки Измерения
Слънце Геоцентрични Дължини Стандартен Зодиак 12
Луна* Геоцентрични Дължини Мейджай Зодиак 7
Меркурий Геоцентрични Деклинации
Венера Хелиоцентрични Дължини Стандартен Зодиак 12
Марс Хелиоцентрични Дължини Мейджай Зодиак 7
Юпитер Хелиоцентрични Ширини
Сатурн
Уран Планетарни Геометрии
Нептун
Плутон Геометрии Сродни души:
Земя Голям Тригон + Хвърчило
Церера Йод
Палада Мистичен Триъгълник + Желязна Пеперуда
Веста Крепост
Юнона Всяка Геометрия в Зодиак 7, от 3 или повече планети
Сафо
Седна Романтична Геометрия:
Сатурн/Хирон мидпойнт Всички Геометрии Сродни души +
Сатурн/Юпитер мидпойнт Дракон
Всяка Дек/Шир Геометрия от 3 или повече планети
Аспекти
Стандартни Мейджай Аспекти Сексуална Геометрия:
Всички Геометрии Сродни души и Романтични +
Орбиси Тао-квадрат
Стандартни Мейджай Орбиси Голям лък
Относно Мейджай Геометрия, Аспекти & Орбиси Клин, включително Прав Ъгъл

*Луната не е включена за всеки човек, чийто час на раждане е неизвестен.

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар

RSS
Последвайте чрез Email