Предварителна информация за астро консултация

Моля, ползвайте шаблона по-долу за изискваната информация и я пратете от страницата Контакт. Всички данни ще се ползват само и единствено за целите на консултацията и ще бъдат третирани като строго поверителни.

Лице за контакт:

Име
Фамилия
Email
Телефонен номер (в случай на консултация по телефона)

Вашите интереси

  • Писмена интерпретация на натална карта
  • Писмен Анализ на Синастрия
  • Писмена бизнес консултация
  • Личен Хороскоп-Календар

Вашите Рождени Данни

Име: достатъчно е собствено име
Вашата дата на раждане: дата, месец, година

Място на раждане

Населено място (село, град)
Област
Държава
Час на раждане (ако е известен) Формат (пример): 14:30 или 2:30 pm
Вашият час на раждане е:

  • От рожден сертификат
  • По памет или приблизителен
  • Неизвестен или недостъпен

За хороскоп-календар – начална дата на календара

Моля, поръчвайте поне седмица преди желаната начална дата. За спешни поръчки (24 часа) има надценка 30%.

Рождени Данни Личност #2 (ако е приложимо)

Име #2: достатъчно е собствено име
Дата на раждане Личност #2: дата, месец, година

Място на раждане #2

Населено място (село, град)
Област
Държава
Час на раждане#2 (ако е известен) Формат (пример): 14:30 или 2:30 pm
Часът  на раждане #2 е:

  • От рожден сертификат
  • По памет или приблизителен
  • Неизвестен или недостъпен
Само при поръчка на Анализ на Управляваща карта на Отношенията:

Дата на първа среща (ако е приложимо) : дата, месец, година – ако още не сте правили любов, това са необходимите данни за Управляващата карта на Отношенията

Дата, на която сте станали любовници (ако е приложимо): дата, месец, година – ако вече сте правили любов, това са необходимите данни за Управляващата карта на Отношенията

Дата на обявяване на Годеж (ако е приложимо): дата, месец, година – ако имате обявен годеж, това са необходимите данни за Управляващата карта на Отношенията

Дата, на сключване на брак (ако е приложимо): дата, месец, година – ако имате сключен законен брак, това са необходимите данни за Управляващата карта на Отношенията

Допълнителни коментари или информация